Józef Wierzchowski, Semantyka językoznawcza, Warszawa 1980

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 5/1982 s. 343-347
Dział: Recenzje