Anna Cegieła, Słowniczek gwary teatralnej. Zeszyt próbny Słownika Teatralnego, Wrocław 1980

Anna Pawłowska

Poradnik Językowy 5/1982 s. 347-349
Dział: Recenzje