Modne (od dawna i niedawna) przymiotniki

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 5/1982 s. 350-354
Dział: Co piszą o języku?