Uwagi o języku Czesława Miłosza

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 5/1982 s. 355-358
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów