Terminologia w słownikach ogólnych (na przykładzie Słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka)

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 4/1990 s. 260-264
Dział: Artykuły