Zapożyczenia w słownictwie współczesnej mody

Alicja Witorska

Poradnik Językowy 4/1990 s. 265-273
Dział: Artykuły