Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Festschrift für Prof. Dr. habil. Andrzej Zdzisław Bzdęga zum 60. Geburstag. Materiały z międzynarodowej konferencji odbytej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzszowie w dniach 3– 5 .06.1985 r. n.t. Teoria i praktyka translacji i konfrontacji polsko-niemieckiej. Redaktor naukowy Andrzej Kątny, Rzeszów 1989

Eugenia Rechtsiegel

Poradnik Językowy 4/1990 s. 303-305
Dział: Recenzje