Wahania formy wyrazów zapożyczonych i ich derywatów

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 4/1990 s. 311-315
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów