Słownictwo poetyckie Adama Ziemianina

Maria Schabowska

Poradnik Językowy 5/1990 s. 327-336
Dział: Artykuły