Funkcje leksyki i frazeologii regionalnej we współczesnej prozie (na przykładzie twórczości pisarzy poznańskich)

Anna Piotrowicz

Poradnik Językowy 5/1990 s. 337-346
Dział: Artykuły