Trudne problemy homonimii. Homonimia etymologiczna a homonimia semantyczna

Eugeniusz Grodziński

Poradnik Językowy 5/1990 s. 347-355
Dział: Artykuły