Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1989

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1990 s. 366-391
Dział: Bibliografia