Problemy fleksyjne (I)

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 5/1990 s. 392-396
Dział: Co piszą o języku?