Czy istnieją w polszczyźnie dublety słownikowe?

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 5/1990 s. 397-401
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów