Metoda oszacowania stopnia abstrakcyjności morfemów słowotwórczych

Rolf Hammerl, Jadwiga Sambor

Poradnik Językowy 6/1990 s. 416-426
Dział: Artykuły