O homonimiczności sufiksów rodzimych i obcych w derywatach współczesnej polszczyzny ogólnej

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 6/1990 s. 427-435
Dział: Artykuły