Z problemów opisu leksykograficznego haseł wieloznacznych

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 6/1990 s. 436-442
Dział: Artykuły