Zadyma, zadymiarz

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 6/1990 s. 476-477
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów