Profesor Władysław Kupiszewski (w sześćdziesiątą rocznicę urodzin oraz trzydziestopięciolecie pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim

Wojciech Ryszard Rzepka

Poradnik Językowy 7/1990 s. 481-489
Dział: Artykuły