O dialektach polonijnych

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1990 s. 490-495
Dział: Artykuły