Z dziewiętnastowiecznego słownictwa bytowego

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 7/1990 s. 504-520
Dział: Artykuły