Neologizmy słowotwórcze w kronikach i powieściach Jana Lama

Halina Karaś

Poradnik Językowy 7/1990 s. 521-529
Dział: Artykuły