„Osobliwe” zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie ogólnej I poł. XIX w. (na materiale czasopism)

Bogusław Nowowiejski

Poradnik Językowy 7/1990 s. 530-540
Dział: Artykuły