Jan Ożdżyński, Morska wspólnota kulturowa w świetle faktów językowych, Kraków 1989

Jolanta Maćkiewicz

Poradnik Językowy 7/1990 s. 541-544
Dział: Recenzje