Gdańskie sympozjum Polskie słownictwo morskie [Gdańsk, 9 czerwca 1989]

Edward Łuczyński

Poradnik Językowy 7/1990 s. 546-547
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki