Na jakich zasadach funkcjonuje stolica Polski? – czyli analiza błędów gramatycznych w Statucie miasta stołecznego Warszawy

Jarosław Łachnik

Poradnik Językowy 10/2006 s. 86-94
Dział: Artykuły i rozprawy