Niepalący, nie palący

E. W. [Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska]

Poradnik Językowy 7/1990 s. 553-553
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów