Formacje typu neutrał, koloniał

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 7/1990 s. 553-555
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów