Zapożyczenia rosyjskie w wojennych wspomnieniach dzieci polskich

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 8/1990 s. 557-563
Dział: Artykuły