Geneza i współczesne funkcje konstrukcji z bezokolicznikami: czuć, słychać, widać, znać, stać

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 8/1990 s. 564-571
Dział: Artykuły