Przypadek dopełnienia w konstrukcjach zaprzeczonych we współczesnym języku polskim (norma a praktyka językowa)

Halina Rybicka-Nowacka

Poradnik Językowy 8/1990 s. 572-577
Dział: Artykuły