Interpretacje pragmatyczne frazy nominalnej

Elżbieta Wierzbicka [Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska]

Poradnik Językowy 8/1990 s. 589-591
Dział: Artykuły