Archaizacja w utworze literackim

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 8/1990 s. 592-599
Dział: Artykuły