Nowotestamentowe antroponimy w języku polskim

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 8/1990 s. 605-614
Dział: Artykuły