Liczne priorytety

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 8/1990 s. 631-632
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
priorytet