Dynamizm zmienności współczesnej polszczyzny a polityka kodyfikacyjna

Danuta Buttler, Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 9-10/1990 s. 672-679
Dział: Artykuły