Środowiska językowo-kulturowe. Konferencja naukowa w Trzemieśni (20—21 kwietnia 1990 r.)

Krystyna Gąsiorek

Poradnik Językowy 9-10/1990 s. 694-698
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki