Przymiotnikowe i przysłówkowe konstrukcje analityczne w tekstach prasowych. Opis stylistyczny i semantyczny

Ewa Pokorska-Szczodruch

Poradnik Językowy 10/2006 s. 103-110
Dział: Artykuły i rozprawy