Maria Brzezina, Polszczyzna Niemców, Warszawa 1989

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 9-10/1990 s. 699-703
Dział: Recenzje