Problemy fleksyjne (IV)

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 9-10/1990 s. 704-707
Dział: Co piszą o języku?