Komunikatywność języka tekstów prasowych

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 9-10/1990 s. 708-711
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów