Janina Wójtowicz, Phonetik der polnischen Sprache, Bochum 1975

Leon Sikorski

Poradnik Językowy 1/1977 s. 28-29
Dział: Język polski za granicą