L. I. Rojzenon , Lekcii po obszczej i russkoj frazeołogii. Uczebnoje posobie, Samarkanda 1973 [Леонид Иванович Ройзензон, Лекции по общей и русской фразеологии. Учебное пособие, Самарканд, 1973]

Emilia Kozarzewska

Poradnik Językowy 1/1977 s. 32-35
Dział: Recenzje