O powstaniu "Prac Filologicznych" w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej – z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879–1887

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 10/2006 s. 111-118
Dział: Artykuły i rozprawy