Konferencja dotycząca problemów składnii historycznej (Mogilany, 23-24 marca 1976 r.)

Teresa Sokołowska

Poradnik Językowy 1/1977 s. 36-39
Dział: Sprawozdania