Kontrkultura

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1977 s. 40-43
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kontrkultura