Formacje z sufiksem -izm//-yzm pochodne od osobowych nazw własnych we współczesnym języku polskim

Ewa Prechitko

Poradnik Językowy 2/1977 s. 65-69
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-izm/-yzm