Eugeniusz Pawłowski, Nazwy miejscowe Sądeczcyzny, cz. I. Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic miejskich i wiejskich, Wrocław 1971; cz. II. Nazwy osiedli, Wrocław 1975

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 2/1977 s. 70-75
Dział: Recenzje