Wymiana prefiksów w derywacji odczasownikowej (na materiale gniazdowym)

Joanna Stankiewicz

Poradnik Językowy 10/2006 s. 119-125
Dział: Artykuły i rozprawy