Stegny

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2/1977 s. 87-88
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
Stegny